Informacje o produktach Ricoh dotyczące ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa

Wszystkie wyroby Ricoh spełniają zarówno międzynarodowe, jak i krajowe normy dotyczące ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.

Należy pamiętać, że oprócz wymagań określonych w obowiązującym prawie, udostępniamy również dodatkowe informacje związane z ochroną środowiska, które pomagają w jak najlepszym wykorzystywaniu produktów Ricoh. To także sposób na zrozumienie naszych zobowiązań w zakresie kwestii ekologicznych, społecznych i związanych z etyką korporacyjną.

Deklaracje Zgodności (DoC)

Deklaracja Zgodności Unii Europejskiej (DoC) to oficjalny dokument podpisywany przez każdego producenta (lub osobę upoważnioną do reprezentowania firmy), który potwierdza, że ich produkty są zgodne z wymaganiami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Poprzez podpisanie takiej deklaracji, producent bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że jego produkty spełniają wszystkie wymogi prawa UE.

Karty Charakterystyki Bezpieczeństwa (SDS)

Karty Charakterystyki Bezpieczeństwa zawierają szczegółowe informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych do naszych produktów. Obejmują one kwestie związane z bezpiecznym użytkowaniem tych materiałów oraz ich właściwym utylizowaniem. Aby znaleźć karty charakterystyki bezpieczeństwa związane z produktem, który zakupiłeś, możesz skorzystać z naszej bazy danych SDS.

Deklaracje Ekologiczne IT (IT ECO)

W naszej „Deklaracji Środowiskowej”, która obejmuje różnorodne aspekty, takie jak substancje chemiczne, kompatybilność elektromagnetyczna, bezpieczeństwo, materiały, opakowania i efektywność energetyczna, publicznie prezentujemy informacje na temat naszych produktów związane z ochroną środowiska.

Nasze produkty posiadają certyfikat Blue Angel, który jest światowym standardem środowiskowym. Ten certyfikat określa bardzo rygorystyczne normy dotyczące ekologicznego projektowania produktów i jest uważany za wiarygodne źródło informacji na temat bardziej zrównoważonego wyboru produktów i usług. Chcemy dostarczyć Ci dodatkowe informacje na temat certyfikatów i kart informacyjnych dla naszych produktów objętych certyfikatem Blue Angel. Szczegóły znajdziesz na naszej stronie internetowej.

W trosce o środowisko naturalne oraz zgodnie z naszymi standardami ekologicznymi, Grupa Ricoh określiła substancje, które są zakazane w produktach oraz opakowaniach. Oczekujemy od naszych dostawców, aby dostarczane przez nich części i materiały były wolne od tych substancji.

Nasze wytyczne projektowe oraz procesy rozwoju produktów uwzględniają te normy. Zarówno Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) jak i rozporządzenie REACH 1907/2006 regulują kwestie substancji budzących obawy oraz ograniczeń ich stosowania. Dostawcy są zobligowani dostarczyć odbiorcom informacje na temat substancji z listy SVHC, jeśli ich zawartość przekracza 0,1% wagowo i ta substancja jest obecna w produkcie powyżej określonej ilości.

Niektóre z naszych produktów mogą zawierać takie substancje. Ważne jest, aby korzystać z produktów zgodnie z ich przeznaczeniem i dostępnymi instrukcjami. Wszystkie nasze produkty zawierające substancje SVHC powyżej 0,1% wagowo, wskazane przez ECHA na liście kandydackiej, zostały wpisane do bazy danych SCIP od 5 stycznia 2021 roku. Możesz znaleźć szczegółowe informacje o tych substancjach w naszej bazie danych.

Produkty oznaczone certyfikatem Blue Angel zazwyczaj nie zawierają substancji SVHC w obudowach, elementach obudów, tonerach ani tuszach. Jednakże w pewnych okolicznościach dopuszcza się wyjątki zgodnie z kryteriami certyfikatu Blue Angel.

Jeśli chodzi o materiały eksploatacyjne do naszych biurowych urządzeń drukujących, nie zawierają one substancji SVHC w ilości powyżej 0,1% wagowo, które są wskazane przez ECHA na liście kandydackiej w chwili publikacji tej deklaracji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w naszej bazie danych SDS.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do zapoznania się z naszym oświadczeniem na temat rozporządzenia REACH, które udostępniamy na naszej stronie internetowej.

Nasza firma jest zaangażowana w promowanie zrównoważonego rozwoju, zarówno w zakresie technologii, jak i warunków pracy. Staramy się dostarczać klientom rozwiązania, które pomagają obniżyć koszty operacyjne, jednocześnie dbając o przyszłość naszego środowiska. Współpracując z odpowiednimi partnerami oraz stosując odpowiednie procesy i technologie, masz kontrolę nad wpływem swojej firmy na środowisko. Nasze urządzenia umożliwiają pracownikom efektywną pracę, pomagając jednocześnie ograniczyć wpływ na środowisko. Niezależnie od tego, czy twoim celem jest oszczędność energii czy zwiększenie efektywności pracy, nasze rozwiązania pomogą Ci spełnić te cele w sposób zrównoważony, bez konieczności poświęcania produktywności. Możesz znaleźć pełną listę funkcji produktów, które pozwalają na oszczędzanie energii, zasobów i zmniejszanie emisji CO2, oraz informacje na temat etykiet ekologicznych dostępne na naszej stronie internetowej.


Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.

MAKROSERWIS to ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży cyfrowego drukowania, kopiowania i skanowania. Dzięki temu oferujemy najwyższej jakości sprzęt oraz usługi. Obszar działania to Bydgoszcz, Inowrocław oraz okolice obejmujące województwo kujawsko-pomorskie.
Jesteśmy Autoryzowanym Partnerem w zakresie sprzedaży i serwisu dla urządzeń Nashuatec (RICOH). Specjalizujemy się w dzierżawie, sprzedaży i serwisowaniu systemów cyfrowego kopiowania / drukowania / skanowania.
Proponujemy Państwu kompleksowe wsparcie w wyborze, dostawie i serwisowaniu sprzętu biurowego. Oferując usługi wsparcia technicznego bazujemy na własnym doświadczonym Dziale Serwisu z szybkim czasem reakcji na zgłoszenia.
Pomagamy w optymalnym doborze urządzeń drukujących do spodziewanych potrzeb środowiska pracy. Oferowany sprzęt dopasowujemy pod kątem funkcjonalności oraz pod względem optymalizacji kosztów eksploatacji.

Zapraszamy do współpracy!