Kiedy zgłosić przegląd

Producent urządzeń zaleca dokonywanie okresowych przeglądów konserwacyjnych. Wpływa to korzystnie na jakość generowanych kopii, wydruków i skanów. Regularne konserwacje techniczne pozwalają także na szybkie wykrycie ewentualnych usterek, które są jeszcze niewidoczne dla użytkownika, a pogarszają stan techniczny urządzeń. 

Okresowych konserwacji urządzeń kopiujących zaleca się dokonać po wykonaniu określonego nakładu wydruków, w zależności od modelu od kilku do kilkudziesięciu tysięcy stron A4 lub 1-2 razy w roku. Wskazówek udziela każdorazowo technik naszego Działu Serwisu.

Wymagany przeglądPonadto należy zgłosić konieczność przeglądu konserwacyjnego jeśli stosowny komunikat zostanie włączony przez urządzenie lub spełnione są kryteria okresów przeglądu zapisane w Karcie Gwarancyjnej. Dbałość o przestrzeganie terminów płatnej obsługi okresowej jest po stronie użytkownika sprzętu.

Jest to jeden z warunków koniecznych do utrzymania ważności Gwarancji, jego zaniechanie powoduje wprost wygaśniecie ochrony gwarancyjnej i często może narazić użytkownika na poniesienie dodatkowych oraz nieplanowanych kosztów.

Systematyczna dbałość o sprzęt kopiujący przekłada się wprost na jego niezawodność i bezpieczeństwo firmy w kontekście braku nieplanowanych przestojów z tytułu nagłych awarii. Pozwala także utrzymać sprzęt w dobrej kondycji technicznej przez wiele lat.

Prosimy o kontakt jeśli macie Państwo pytania co do planu obsługi eksploatacyjnej Waszego urządzenia, nasz Dział Serwisu udzieli wyczerpujących odpowiedzi.

Zapraszamy do kontaktu!