Warunki realizacji zgłoszeń

 1. Zgłoszenia/Zlecenia serwisowe przyjmujemy telefonicznie, faxem  pod nr 52 3533909 lub pocztą e-mail na adres:  biuro@makroserwis.pl

 2. Zamówione planowe zlecenia realizowane są w czasie od 8 do 16 godzin roboczych w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

 3. Nagłe awarie sprzętu pracującego w ruchu ciągłym usuwamy od 4 do 8 godzin roboczych od pisemnego zgłoszenia na warunkach cenowych uzgodnionych indywidualnie z Zamawiającym

 4. Zakres usług obejmuje następujące typy urządzeń monochromatycznych i kolorowych: kserokopiarki cyfrowe, drukarki, skanery, faxy, urządzenia MFP, niszczarki dokumentów, komputery PC oraz niektóre peryferia

 5. Gotowość do wykonania usług jest weryfikowana na bieżąco w trakcie składania zamówienia oraz potwierdzana telefonicznie Zamawiającemu nie później niż w ciągi 8 godzin roboczych (na życzenie potwierdzenie jest wysyłane na adres e-mail Zamawiającego)

 6. W oparciu o własny magazyn zapewniamy pełen asortyment typowych materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i tonerów do urządzeń cyfrowych. Asortyment nie będący w bieżącej dostępności dostarczamy w terminie od 7 do 30 dni. W przypadku braku możliwości pozyskania od producenta sprzętu potrzebnych części i materiałów do wykonania usługi MAKROSERWIS jest uprawniony do zwrotu Zamawiającemu sprzętu w stanie dalszej niesprawności

 7. Wszelkie naprawy serwisowe realizowane są w miejscu instalacji urządzeń. W przypadku konieczności wykonania naprawy warsztatowej w MAKROSERWIS sprzęt jest odbierany od Zamawiającego i dowożony na miejsce transportem własnym Zleceniobiorcy

 8. Wsparcie serwisowe jest świadczone dla szerokiej gamy urządzeń następujących producentów: RICOH, Nashuatec, Rex Rotary, Gestetner, Infotec, Lanier, Sharp, Canon, Toshiba, Minolta, Panasonic, Olivetti, Konica-Minolta, Develop, OKI, HP, Lexmark, Epson, Samsung, Utax lub ich wybranych modeli po uzgodnieniu z Zamawiającym

 9. Zgłoszenie sprzętu do MAKROSERWIS w celu działań serwisowych/diagnostycznych przez Zamawiającego jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia i z akceptacją postanowień niniejszych Warunków Realizacji Zgłoszeń. Zamawiający przekazując urządzenie lub zamawiając usługę wyraża zgodę na warunki realizacji zlecenia oraz oświadcza, że zgadza się na Warunki Realizacji Zgłoszeń.

 10. Podstawą do określenia kosztu prac jest Cennik Usług i Materiałów stosowany w MAKROSERWIS. Kwoty są podawane w PLN

 11. Usługi serwisowe i wyceny są prowadzone pod kątem usterki zgłoszonej przez Zamawiającego. W przypadku zdiagnozowania innych usterek Zamawiający jest informowany o dalszym koniecznym do wykonania zakresie prac.

 12. MAKROSERWIS prowadzi diagnostykę, przeglądy i naprawy zgłaszanego sprzętu w oparciu o dane producentów tych urządzeń co do czasowych okresów działań serwisowych. Zamawiający jest zobowiązany do zgłaszania sprzętu do prac serwisowych wg zaleceń zawartych w Karcie Gwarancyjnej lub Zleceniu Serwisowym z ostatniej wizyty technika serwisu

 13. Brak zgody Zamawiającego na zalecony przez MAKROSERWIS zakres prac serwisowych jest równoznaczny z przyjęciem przez Zamawiającego pełnej i wyłącznej odpowiedzialności za konsekwencje techniczne mogące prowadzić do dalszych usterek urządzenia

 14. Nieodebranie przez Zamawiającego sprzętu przekazanego do MAKROSERWIS w celu diagnostyki/naprawy/przeglądu pomimo powiadomienia będzie skutkować przewłaszczeniem w/w urządzenia na rzecz firmy MAKROSERWIS z tytułu kosztów magazynowania po 60 dniach. W przypadku braku kontaktu telefonicznego lub pisemnego z Zamawiającym (upadłość, likwidacja, inne zdarzenia losowe) urządzenie będące w serwisie może zostać przejęte przez MAKROSERWIS lub przekazane do likwidacji bez możliwości dochodzenia odszkodowania i/lub rekompensaty przez Zamawiającego po upływie 120 dni.

 15. Podstawą do przyjęcia i wydania urządzenia jest pisemny dokument przyjęcia. Urządzenie jest wydawane tylko Zamawiającemu.

 16. MAKROSERWIS udziela gwarancji na wykonane usługi konserwacji w wymiarze do 60 dni, od dnia odbioru prac lecz nie dłużej niż połowa okresu przeglądowego dla danego modelu urządzenia, gwarancja na pozostałe usługi niematerialne do 6 miesięcy, gwarancja na części i materiały eksploatacyjne wg danych producenta.