Kontrakt na kopie i wydruki – CPC

Firma MAKROSERWIS od wielu lat specjalizuje się w obsłudze kontraktowej urządzeń będących własnością zamawiającego. System pracy oparty o kontrakt CPC jest szczególnie korzystny dla firm, które preferują dokładne planowanie poziomu budżetu na obsługę swoich kopiarek i drukarek.

Zamawiający zyskuje przez to prosty oraz przejrzysty system finansowania. Unika niespodziewanych i niezaplanowanych wysokich kosztów wymian zespołów bębnów i innych istotnych modułów w swoich urządzeniach.
W zamian otrzymuje stałą stawkę miesięcznej opłaty oraz preferencyjną bezpłatną obsługę serwisową z dostawą tonerów i części eksploatacyjnych.

Multifunctionality_1

Zalety pracy w oparciu o system kontraktu CPC:

  • dbamy o ciągłą sprawność techniczną urządzeń, w razie potrzeby poważnej naprawy wypożyczamy kopiarkę zastępczą
  • zamawiający obsługę kopiarki  ponosi koszt wykonanych kopii, wydruków i zakupu papieru
  • w ramach umowy to MAKROSERWIS bezpłatnie dostarcza wszystkie tonery, naprawia i konserwuje obsługiwany sprzęt
  • wszelkie opłaty ujęte na fakturze z tytułu kontraktu stanowią koszt uzyskania przychodu
  • zamawiający w pełni przewiduje poziom kosztów potrzebnych na obsługę kontraktu proporcjonalne do wykonanego nakładu
  • stała cena obsługi kopiarki w ramach kontraktu pozwala na precyzyjne planowanie budżetu firmy i zwiększenie elastyczności finansowej

Zapraszamy do współpracy!